Bilinçaltı Olumsuz İnançlar Hayatımıza Nasıl Yansır?
DİLA SELENGİL ERTEMLİ

Bilinçaltı kök inançlar sorgulama yeteneğinin gelişmediği 0-6 yaş arası oluşur.  Amacı kişiyi yaşama hazırlamak, tehlikelerden korumak ve hayatta tutmaktır. Kök inançlar kişiyi destekleyebildiği gibi bunun tam tersi kişiyi engelleyen inançlar şeklinde de olabilir. Korkuların, kaygıların, bağımlılıkların, olumsuz düşüncelerin, tepkisel davranışların temel kaynağıdır. Bireyin kendisi ve başkaları ile ilgili düşüncelerini, hayata bakışını, paraya ve sağlığa karşı olan tutumunu, ikili ilişkilerini ve kendisine olan güvenini belirler.

Olumsuz İnançların Varlığının Belirtileri

 • Bağımlılıklar
 • Sınırları korumakta güçlük
 • Kendini doğru ifade edememe
 • Duygu ve düşüncelerini ifade etmekten çekinme
 • Romantik ilişkilerde yaşanan güçlükler
 • Sıkça haksızlığa uğrama duygusu
 • Hayatının kontrolü başkalarının elinde duygusu
 • Saldırgan ve tepkisel davranışlar
 • Abartılı onay arayıcılık
 • Olumsuz düşüncelerin endişesi
 • Enerji düşüklüğü ve sıkça hastalanmak
 • Harekete geçmekte çekilen güçlük


Bu eğitimde;

 • Bilinçaltı kök inançların nasıl oluştuğunu
 • Bu inançların hayatımıza olan olumsuz etkisini
 • Olumsuz inançların etkisinden nasıl özgürleşbileceğimizi konuşacağız.